ترخیص کالا

خبر فوری نرخ ارز امور گمرکی

خبر فوری

بخشنامه مهم گمرک به گمرکات سراسر کشور

دریافت حقوق ورودی اظهاری صاحبان کالا همزمان با اظهار کالا به صورت نقدی

گمرک ایران در بخشنامه مهمی به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد تا حقوق ورودی اظهاری صاحب کالا را همزمان با اظهار کالا از اول خرداد ماه سال جاری به صورت نقدی پیش دریافت نمایند

به گزارشات روابط عمومی گمرک ایران متن این بخش نامه خطاب به ناظرین مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی بدین شرح است

در راستای حمایت از تولید داخل و بهبودی فضای کسب و کار و به منظور پیش گیری از ایجاد اظهار نامه های در جریان بلاتکلیف ؛ جلوگیری از هرگونه سواستفاده احتمالی ناشی از معطلی اظهار نامه ها در سامانه جامع امور گمرکی ؛ تحقیق در آمد های گمرکی و در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ؛ گمرکات موظف اند از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۷ حقوق  ورودی اظهاری صاحب کالا را همزمان با اظهار کالا به صورت نقدی پیش دریافت نمایند

بنابراین گزارش واحد های تولیدی و فعالان اقتصادی در صورت احضار شرایط مندرج در بخشنامه ۱۴۶۶۵۵۳-۹۶/۱۲/۲۶مجاز به ارائه ضمانت نامه جهت حقوق ورودی اظهاری خواهند بود

همچنین به منظور حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی و وصول وجوه متعلقه کالا از حیث تعرفه ارزش و سایر مشخصات کالا و مجوز های لازم و همچنین صحت مندرجات اظهار نامه ؛ مورد ارزیابی و کنترل های دقیق قرار گیرد و در صورت وجود هرگونه تفاوت و اختلافات ناشی از اظهار نامه ناصحیح نسبت به مورد با لحاظ مفاد ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی و رعایت کامل مقررات مربوطه اقدام نمایند

مسئولیت حسن اجراییاین بخشنامه در هر گمرک به عهده مدیران گمرک بوده ومقتضی است مراتب  به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر روند اجرای نظارت کامل و مستمر داسته باشند