ترخیص کالا

ترانزیت ریلی کالا

ترانزینت ریلی بیش از یک میلیون تن کالا در سال ۱۳۹۶

 

معاون بهره برداری و سیر و حرکت شرکت راه آهن اعلام کرد پارسال یک میلیون و ۵۸۴ هزار تن کالا از طریق راه آهن ترانزیت شد و برای و امسال جابجایی سه میلیون بار ترانزیتی و حمل هفت میلیون  و ۵۰۰ هزار تن بار بین المللی هدف گذاری شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ بابک احمدی درباره توافق نامه های امضا شده در بخش حمل کالا گفت: صادرات یک میلیون تن محصولات نفتی و یک میلیون میلیون تن کلینگر سیمان از طریق راه آهن به ازبکستان درمسیر طولانی قرار دارد و انتظار می رود بزودی کار حمل آن آغاز می شود . احمدی اضافه کرد با حمل این محموله ها از طریق خطوط ریلی ایران ؛ امسال ۲ میلیون تن به حجم بار صادراتی ریلی کشور اضافه می شود . وی دلیل راه اندازی اداره کل جدید بازرگانی بین المللی در شرکت راه اهن را اهمیت سیاسی و راهبردی حمل بار های بین المللی و هماهنگی بیشتر با راه آهن های منطقه ؛ بازرگانان و صاحبان بار و نیز دستیابی به اهداف راه آهن برای توسعه فعالیت های ترانزیتی و کسترش راهگذاری بین المللی دانست