ترخیص کالا

ترخیص اسباب بازی از بندرعباس

 

ترخیص اسباب بازی از اسکله شهید رجایی

کلیه گمرکات کشور موظفند درباره اسباب بازی هایی که اظهار نامه گمرکی آنها درمحدوده کدتعرفه های ۹۵۰۳۰۰۱۰ لغایت ۹۵۰۵۹۰۰۰ قرار دارند از شورای نظارت بر اسباب بازی مجوزترخیص را درخواست نمایند.

بنابراین نمونه اسباب بازی های مربوطه که پلمپ شده اند به واحدهای صدور مجوز ارسال می شوند.

با تفویض اختیار صورت گرفته سه واحد صدور مجوز در سه استان جنوبی به شرح زیر دایر شده است که برای صدور مجوز ترخیص اسباب بازی ازگمرکات استان خوداقدام می کنند.

استان هرمزگان(گمرکات:شهیدباهنر،شهید رجایی،کیش،بندرلنگه وقشم)

استان خوزستان(گمرکات:خرمشهر،آبادان،بندرامام خمینی)

استان بوشهر(گمرکات:بوشهر،منطقه یک بوشهر،گناوه،دیر،ریگ،دیلم وکنگان)

دبیرخانه شورای نظارت براسباب بازی پرونده های ارجاعی گمرکات خارج از سه استان جنوبی را پذیرش میکند، نظیر:
(تهران ،پست ،فرودگاه امام خمینی(ره)،اصفهان،شیراز،تبریز،مشهد،ارومیه،انزلی،جلفا وچابهارو…)

با توجه به آزادسازی ورود اسباب بازی به کشور، ازمهرماه ۱۳۸۱ به طور رسمی،پذیرش پرونده های وارداتی آغازشده است.

به منظورارتقاء آگاهی واردکنندگان دفترچه های راهنمای واردات تدوین و به طور رایگان در اختیارمتقاضیان قرارمی گیرد. شما می توانید این دفترچه راهنما و فرم های مربوطه را در پست های بعدی دریافت فرمایید.